Traditioner


Mok tu pe kotshak e staga te shaj djines pe romani chib

Text: Gregor Kwiek, översättning David Kwiek, bearbetning Peter Svernby och Sofie Sandholm

De skillnader som finns mellan romer gäller inte bara språk, det finns variationer i traditioner också. En del av dessa skillnader beror på att man har tagit till sig traditioner från regionen där man har bott men det finns också naturliga processer som ger förändring av seder och traditioner.

Klicka på länkarna för att få veta mer

Helgon och gudar

Hygien