Så skapade vi ”Ame rom sam – Vi är romer”

Hösten 2012

Skarpnäcks folkhögskola fick vi en idé! Projektet Romane buca hade just startat hos oss och på skolan fanns nu en grupp romer med massor av kunskaper och erfarenheter. Vi visste sen tidigare att kunskaperna om romsk historia och kultur är små hos de allra flesta i majoritetssamhället, medan fördomarna är desto fler.

Romane buca är ett projekt med finansiering bl a från Europeiska socialfonden. Projektet drivs av Sensus i samverkan med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning m fl….(mer text kommer) Projektet syftar till en hållbar romsk inkludering i samhälle och arbetsliv.

Vi började med att träffa Romane buca-gruppen och deras lärare för att få veta om de kunde tänka sig att tillsammans med oss, Martin och Sofie, skapa en öppen lärresurs om romer. Gruppen sa ja, och vi skickade in en ansökan om projektmedel till Folkbildningsrådet och fick ja även från dem. Under hösten 2012 började vi tillsammans spåna kring vad vi skulle ha för innehåll i lärresursen.

Foto: Martin Wikström. Detta verk är i alla dess delar licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens, se

Från förarbetet med Ame rom sam. Foto: Martin Wikström. Detta verk är i alla dess delar licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2013

Under våren jobbade deltagarna från Romane Buca-klassen med att skriva texter och leta bildmaterial. Klassens lärare Gregor Kwiek hjälpte till översättningar och Sofie gav återkoppling på texterna. Vi ville att texterna skulle vara så lättlästa som möjligt med korta meningar och stycken.

Sofie och Martin började experimentera med videofilming och ljussättning. Enkla metoder och verktyg var vår utgångspunkt. Vi fick med Joakim Malmsten i gruppen. Joakim jobbar på folkhögskolan med Minneskursen. Han fick uppdrag att klippa i filmmaterialet och lyckades få fram godbitarna till de filmer som vi har här på sidan.

Klassen jobbade fram frågor till frågesporten som vi publicerade på hemsidan. Vi gjorde intervjuer flera gånger med kursdeltagarna och Joakim började klippa filmer.

Så här roligt kunde det bli:

Under sommaren skedde inte så mycket. Vi pysslade med tekniska lösningar på hemsidan.

 

Hösten 2013

I slutet på augusti återupptog vi arbetet. Sofie började att lägga in alla texter. Både de på svenska och de på romanska som gruppen hade hjälpt till att översätta.

Vi testade olika sätt att hantera tvåspråkigheten av sidan. Men vi kom fram till att det är bäst att vi har båda språken med i menyerna. Romanska fick bli det primära språket och från varje sida länkar vi vidare till den svenska varianten.

Vi genomförde ett antal spridningsaktiviteter. Först med en liten större romsk grupp som fick kolla på allt material och komma med synpunkter. I oktober genomförde vi ett antal aktiviteter i samband med andra evenemang på skolan. Bland annat på en träff med politiker från stadsdelsnämnden och under ett öppet föredrag om Katarina Taikons liv.

Det har varit en lång och rolig process att genomföra Ame Rom Sam. Vi hoppas att den kommer väl till användning och får stor spridning.

 

 

Om oss