Tenakes o parimos


Klicka på flaggan för text på svenska

Text: Riccardo Kwick, Remi Kwiek, Mikael Tofteson Översättning: Gregor Kwiek

E djila/khelipe drom le trajimaske

Le Rom line e hasna le khelimasko thaj le djillabimasko buthivar. Von kerrde koncertura le kethanenge thaj le krajenge thaj le rajenge. O manush shaj penel ke kado sas jekh drom te shaj inkerenpe zhivende, sar sas le Rom shudine avri mashkar le gazhe thaj nakhle buth diskriminacia thela shela bersh.

 

Buth falura po khelipedjilabipe

E gor si anda India

Le khelimasko mishkipe