Orden ändras


Mok tu pe kotshak e staga te shaj djines pe romani chib

Ord som ändras med tiden

Liksom det engelska språket och andra språk, går det romska språket genom en process som kallas reducering. För att förstå reducering kan vi titta på det engelska språket. På engelska kan orden inte och kommer inte att förkortas eller dras ihop till can’t och won’t. Samma sak inträffade med det romska språket, förutom att reduceringar ägde rum i olika grupper separat från varandra.

Till exempel har ordet kodova i några dialekter förkortats till kodo, medan det i andra blev kova eller dova. När dessa dialekter kommer i kontakt med varandra, kan de ha problem att känna igen en del ord på grund av reduceringen och det kan ibland vara svårt att kommunicera.  Det här är en del av förklaringen till varför det finns 62 romska dialekter.

Klicka på länkarna för att få veta mer om varför det finns 62 romska dialekter:

Krig och flykt

Olika grupper – olika ord