Olika grupper


Mok tu pe kotshak e staga te shaj djines pe romani chib

Lånord från olika länder

När romerna hade lämnat Grekland och börjat spridas över hela Europa, började romani att ta till sig lånord igen från de länder där romerna levde. Den så kallade Vlax Romani-gruppen förslavades i Rumänien under nästan 500 år vilket innebar att de grupper som bodde där delade en språklig utveckling tillsammans under 500 år.

Lovari-gruppen och kelderash-gruppen tillhör den vlaxiska familjen. Lovari-gruppen var hästarbetarna och kelderasha arbetade med koppar och grupperna har fått sitt namn från de yrken de hade under slaveriet. Dessa två grupper är språkligt nära varandra med några små skillnader i dialekter och traditioner.

Andra romska grupper hamnade till exempel i Finland, där deras antal var litet och de var isolerade från andra romska grupper, vilket gjorde deras dialektområde litet. Det här är dock inte den enda anledningen till att det finns 62 romska dialekter.

Klicka på länkarna för att få veta mer om varför det finns 62 romska dialekter:

Krig och flykt

Orden ändras med tiden