Språkets ursprung


Mok tu pe kotshak e staga te shaj djines pe romani chib

Hitta romernas ursprung med hjälp av språket

Text: Gregor Kwiek, översättning David Kwiek, bearbetning Peter Svernby och Sofie Sandholm

Frågan om romernas ursprung är en gammal fråga som långsamt har börjat få ett svar med hjälp av forskning, internet och media. Många är idag medvetna om att romerna har sitt ursprung i Indien, men de flesta vet inte varför och när romerna lämnade Indien.

Med hjälp av forskning om det romska språket romani och med kunskap om några traditioner som inte är europeiska utan indiska vet vi nu att romerna lämnade Indien för omkring tusen år sedan.

Klicka på länkarna för att få veta mer:

Ord från en tusenårig resa

Krig och flykt

Olika grupper – olika ord

Orden ändras med tiden