Helgon och gudar


Mok tu pe kotshak e staga te shaj djines pe romani chib

Text: Gregor Kwiek, översättning David Kwiek, bearbetning Peter Svernby och Sofie Sandholm

Sankta Sara i Frankrike
Av Acoma CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

Gudinnan Kali bärs till vattnet i Indien
Av Arunava sanyal CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

Sankta Sara bärs till vattnet i Frankrike
by Fiore S. Barbato Attribution Share Alike Some rights reserved

 

 

 

 

Den hinduiske guden Shiva med sin treudd, treshul
Av:Arjuna Filips CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons

I Frankrike bärs en staty av helgonet som kallas Kali Sara till havet varje år på samma sätt som man bär statyn av gudinnan Kali till vattnet i Indien. Bland en del romer finns just denna tradition. Helgonet har hos de grupperna olika namn, såsom Sant Anna i Kanada jämfört med Kali Sara i Frankrike.

Det är inget konstigt med att dessa namn ändras. Den indiske guden Shiva hade en treudd som hette treshul. När guden Shiva byts ut mot den kristna gudasonen Jesus kallas korset idag treshul.  Man bytte inte bara ut en gud mot en annan, utan även hans symbol byttes ut men behöll det gamla namnet.

 

Klicka på länken för att få veta mer om traditioner:

Hygien