Om oss

Medverkande:

Angela

Angela har varit med och skrivit texterna om romsk klädsel.

 

Cajsa Tartsay

Cajsa är projektledare för Romané Bucá  på Skarpnäcks folkhögskola och undervisar på den kursen.

Cajsa har tillsammans med deltagarna på Romane Bucá tagit fram frågor till lärresursens quiz.

 

David Kwiek

Romsk aktivist och brobyggare. Ordförande i Romano Jilo, en romsk kultur- och idrottsförening. Deltagare i Romané Bucá på Skarpnäcks folkhögskola.

David har översatt historietexterna i lärresursen till svenska och även deltagit i lärresursens filmer.

 

Guliana

Guliana har deltagit i filmen om romsk mat.

 

Gregor Kwiek

Gregor har skrivit texterna om romsk historia och varit med och skrivit texten om romsk klädsel. Han har översatt texten om romsk klädsel till romanes och varit med att översätta texten om musik och dans till romanes. Gregor har faktagranskat alla texter i lärresursen.

 

Jari

Jari har medverkat i olika filmer på lärresursen.

 

Joakim Malmsten

Joakim är stödperson och pedagog på Skarpnäcks folkhögskola…

Joakim har klippt och bearbetat alla lärresursens filmer och tillsammans med Martin Wikström och Sofie Sandholm utformat och producerat hemsidan.

 

Kaija Ripp

Kaija är lärare på Skarpnäcks folkhögskola och undervisar på Romané Bucá.

Kaija har tillsammans med deltagarna på Romne bucá tagit fram frågor till lärresursens quiz.

 

Martin Wikström

En av projektledarna för ”Ame rom sam – Vi är romer”. Martin är biträdande rektor på Skarpnäcks folkhögskola.

Martin har arbetat med tema, struktur och innehåll på hemsidan. Han har filmat en del av materialet till lärresursens filmer och tillverkat quizen. Han har bearbetat bilder och jobbat med att lösa wordpressrelaterade problem.

 

Mikael

Mikael har tillsammans med Remi och Riccardo skrivit och översatt texterna om romsk musik och dans.

 

Peter Svernby

Peter är lärare på Skarpnäcks folkhögskola och undervisar bl a på Romané Bucá…

Peter har tillsammans med textförfattarna bearbetat de svenska texterna.

 

Päivi

Päivi har varit med och skrivit texterna om romsk klädsel och även deltagit i lärresursens filmer.

 

Remi

Remi har tillsammans med Riccardo och Mikael skrivit och översatt texterna om romsk musik och dans.

 

Riccardo

Riccardo har tillsammans med Remi och Mikael skrivit och översatt texterna om romsk musik och dans.

 

Rosa

Rosa har haft det huvudsakliga ansvaret för texterna om romsk klädsel, som hon har skrivit tillsammans med Päivi, Angela och Gregor.

 

Rosmarie Demetri Axelsson

Romsk aktivist och föreläsare i romska frågor i grundskolan, på folkhögskola och i vården. Hon har arbetat med romska frågor i ca 20 år och deltar i både nationella och internationella nätverk. Hon driver en förening för romska barn och ungdomars rättigheter och har startat en kvinnogrupp i Skarpnäck, ett nätverk för unga mödrar och flickor som får utveckla sig själva och integrera sig i samhället.

Rosmarie har tillsammans med Sixten Lasseson skrivit och översatt recepten i lärresursen, fotograferat till dessa och även deltagit i lärresursens filmer.

 

Sixten Lasseson

Romsk aktivist i ungdomsfrågor. Samordnare av föreläsningar i romska frågor. Deltagare i Romané bucá på Skarpnäcks folkhögskola.

Sixten har tillsammans med Rosmarie Demetri Axelsson skrivit och översatt recepten i lärresursen, fotograferat till dessa och även deltagit i lärresursens filmer.

 

Sofie Sandholm

En av projektledarna för ”Ame rom sam – Vi är romer”. Lärare på Skarpnäcks folkhögskola i skapande ämnen och svenska som andra språk. Utvecklingsledare för användande av digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten.

Sofie har redigerat de svenska texterna så att de ska vara lättlästa. Hon har filmat material till lärresursens filmer, deltagit i filmerna,  fotograferat och letat fram bildmaterial. Hon har tillsammans med Martin Wikström och Joakim Malmsten utformat och producerat hemsidan.

 

Klicka på länken för att läsa mer om arbetet med lärresursen:

Så skapade vi lärresursen