Om denna lärresurs

Lärresursens innehåll är utvalt och framtaget av en grupp romer som hösten 2012 och våren 2013 ingick i projektet Romané BucáSkarpnäcks folkhögskola. Materialet är bearbetat och formgett av personal på Skarpnäcks folkhögskola under 2013, i samråd med den romska gruppen. Gruppen har gemensamt kommit fram till att de främst vill dela med sig av allt positivt med att vara rom, men också ge en överblick för att öka förståelsen om romernas ursprung och kultur. Om man söker material kring diskriminering av romer, antiziganism och romers utsatthet som minoritet finns det andra resurser på internet som vi länkar till i materialet.

Materialet i lärresursen är främst tänkt för vuxna men kan även användas av/med ungdomar. Länkarna i lärresursen är utvalda för att ge möjlighet att både fördjupa och bredda kunskapssökandet. Vi försöker presentera material i flera olika former så som filmer, bilder och texter för att öka tillgängligheten.

Faktatexterna i lärresursen finns både på svenska och på romanes. Avsikten är att ge möjlighet för romer att ta del av materialet på det egna språket. Vi är medvetna om att det finns en mängd romska dialekter och att texterna därför inte är helt tillgängliga för alla. Arbetet med lärresursen begränsas av de resurser som är avsatta för detta och vi har inte haft möjlighet att översätta allt material, t ex har vi inte kunnat texta filmerna. Texterna på svenska är bearbetade och uppdelade i olika, kortare avsnitt för att underlätta läsningen.

Vi tänker oss att materialet ska användas för att minska fördomar och polarisering mellan romer och majoritetsbefolkningen genom att man i lärresursens texter får information och kanske svar på några vanliga frågor som många har om romsk historia och kultur, men även i filmerna möter romer som på ett personligt sätt delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. En röd tråd i gruppens budskap har varit att romer är som alla andra, bara med en egen kultur som berikar livet och som man är stolt över. Det finns en önskan att denna stolthet ska kunna visas i majoritetssamhället utan att det får negativa konsekvenser för individen.

Materialet i lärresursen kan användas i sin helhet men du kan också välja ut delar av det. Allt material kan laddas ner, användas och bearbetas så länge du följer villkoren för lärresursens Creative Commons-licens. Du ska tala om varifrån materialet kommer och vilka som har producerat det, du får inte använda materialet kommersiellt och du ska i din tur märka ditt material med samma Creative Commons-licens.

 

Klicka på länkarna för att ta reda på mer om denna lärresurs:

Metodhandledning

Så skapade vi ”Ame rom sam – Vi är romer”

Om oss

Material att ladda ner